ADT      1.2 TSI
- SKODA YETI, 1.2 TSI (105../175)

Stage1  130../215

12000
- SKODA YETI, 1.2 TSI (105../175)

Stage2  140../240

14000
1.4 TSI
- SKODA YETI, 1.4 TSI (122../200)

Stage1  140../230

12000
- SKODA YETI, 1.4 TSI (122../200)

Stage2 148../238

14000
1.8 TSI
- SKODA YETI, 1.8 TSI (152../250)

Stage1  215../350

14000
- SKODA YETI, 1.8 TSI (152../250)

Stage2  225-235../380

16000
- SKODA YETI, 1.8 TSI (152../250)

Stage3  280-360../430-450 **

25000
2.0 TDI
- SKODA YETI, 2.0 TDI (140../320)

 Stage1 180../400

14000
- SKODA YETI, 2.0 TDI (140../320)

Stage2 185../410

18000